onsdag den 1. april 2009

Hvad betyder EPAerne for Swaziland?

Der er for nylig indgået en ny handelsaftale mellem EU og nogle tidligere kolonilande, heriblandt Swaziland. Vi har i forbindelse med vores fordybelsesuge sat os ind i EPA-aftalen og arbejdet nærmere med en konkret case vedrørende EPA-aftalens konsekvenser for sukkerproducenter i henholdsvis Swaziland og EU. Aftalen går i korte træk ud på at toldmurene fjernes for medlemslandene. Vi har snakket med flere forskellige aktører med interesse for aftalen.

I følge Afrikakontakt vil aftalen få store konsekvenser for Swaziland, hvis industri ikke er nær effektivt nok til den fri markedsøkonomi. Den øgede konkurrence kan i værste fald resultere i, at nyligt startede industrier går fallit.

Landbrugsraadet er derimod positivt stemt overfor aftalen og henviser til de mange tiltag, man fra EU’s side har foretaget for at give udviklingslandene plads på markedet. Her kan nævnes væsentlige nedlæggelser af sukkerproduktionen i EU-landene.

Vi vil på rejsen tale med forskellige aktører i kongedømmet Swaziland, og blandt andet høre hvilke argumenter Prins Dlamini, der er tidligere parlamentsmedlem, har for at indgå denne aftale. Derudover vil vi undersøge, hvorvidt den ”lille bonde” mærker ændringerne og om han overhovedet kender til EPA.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar